Un cod de etică este benefic celor pe care îi servim şi membrilor societăţii în general, dar şi profesioniştilor din alte domenii, indicându-le ce se poate aştepta de la un consilier în adicții. În fiecare principiu din acest cod de etică se reflectă credinţa fundamentală că un consilier în adicții va avea o preocupare vitală în legătură cu efectele pe care acţiunile lui/ei le au asupra vieţii şi bunăstării celorlalte persoane.

Principii etice ale consilierului în adicții

 1. Să cred în demnitatea şi valoarea tuturor fiinţelor umane şi să pledez pentru oferirea de servicii pentru bunăstarea tuturor membrilor societăţii.
 2. Să recunosc dreptul la un tratament uman al tuturor suferinzilor direcţi sau indirecţi ai adicțiilor de alcool sau alte droguri.
 3. Să promovez şi să asist la recuperarea tuturor persoanelor servite furnizând cea mai înaltă calitate de îngrijire.
 4. Să menţin o relaţie profesională cu toate persoanele servite, asistându-le pentru a se ajuta pe ele însele şi să le trimit imediat către alte programe sau indivizi, când aceasta este în interesul persoanei.
 5. Să ader strict la regulile stabilite de confidenţialitate a tuturor înregistrărilor, materialelor şi cunoştinţelor ce privesc persoanele servite, conform tuturor reglementărilor curente.
 6. Să respect drepturile, părerile şi poziţiile altor consilieri în probleme de adicții şi a profesioniştilor colaboratori.
 7. Să respect politicile şi procedurile instituţionale şi să cooperez conform standardelor profesionale cu managementul agenţiei din organizaţiile în care activează.
 8. Să contribui cu idei şi descoperiri la corpul general de cunoştinţe legate de adicții şi consilierea în probleme de adicții; de asemenea, să transmit aceste idei şi descoperiri prin canale profesioniste adecvate.
 9. Să-mi evaluez constant propriile mele calităţi, limitări, greşeli şi nivele de eficienţă profesionale, căutând mereu auto-depăşirea şi să tind spre dezvoltare profesională prin educaţie şi pregătire continuă.
 10. Să respect caracteristicile unice ale relaţiei de consiliere care presupune tranzacţii interpersonale non-exploatative dintre mine şi persoanele servite, esenţiale în eficienţa tratamentului.
 11. Să mă abţin de la orice activitate în care comportamentul meu personal, incluzând consumul de alcool sau alte substanţe care alterează conştiinţa, pot să ducă la servicii profesionale inferioare, să denigreze profesia în general sau să constituie încălcarea legii*.
 12. Să evit a-mi acorda calificative profesioniste directe sau implicite care le depăşesc pe cele pe care le-am obţinut deja. Competenţa profesională într-un anumit domeniu nu trebuie folosită ca o competenţă implicită într-un domeniu nerelaţionat.

* Orice consum de alcool/droguri care constituie o încălcare a legii este o încălcare şi a Codului Etic. Consumul de alcool în sine nu constituie o încălcare a legii sau a Canonului de Etică, doar dacă duce la servicii profesionale inferioare sau denigrează profesia în general.