1. Acreditarea consilierului în adicții

Scopul acreditării îl reprezintă standardizarea calității serviciilor de prevenire, intervenție, consiliere și post-cură oferite de un consilier în adicții. Prin testarea standardizată se dorește asigurarea unor criterii de referință pentru evaluarea și monitorizarea profesioniștilor din domeniul recuperării din adicții.

Mai specific, acreditarea națională este importantă pentru profesioniștii din domeniul recuperării din adicții pentru că:

 • Se concentrează asupra fiecărui consilier și oferă indicatori formali privind nivelul actual de cunoștințe și competențe;
 • Oferă un standard național care îi încurajează pe toți profesioniștii să continue să învețe pentru a răspunde cât mai bine nevoilor clienților lor;
 • Stabilește, măsoară și monitorizează cerințele privind cunoștințele necesare în acest domeniu;
 • sprijină angajatorii, furnizorii de servicii de sănătate, instituțiile de învățământ, instituțiile guvernamentale, sindicatele, alți profesioniști și publicul în identificarea consilierilor care au îndeplinit standardele de competență și care se presupune că vor oferi servicii de calitate.   

2. Programul de formare pentru certificarea consilierilor în adicții din România este corelat cu cele din S.U.A. , corespunzând profesiei de „consilier în domeniul adicţiilor”, inclusă în registrul Clasificării Ocupațiilor din România cu codul 263502. Standardele ocupaționale au fost aprobate în 2011 de către Ministerul Muncii și Protecției Sociale.

3. Competențele specifice ale consilierului în adicții vizate de programul de formare sunt:

 1. Prevenirea şi informarea tinerilor şi adulţilor privind problematica dependenţei (6)
 2. Consilierea persoanelor afectate direct sau indirect de dependenţă (6)
 3. Realizarea relaţiei terapeutice cu pacientul/pacienţii (6)
 4. Întocmirea dosarului de caz (6)
 5. Evaluarea cazului de dependenţă/codependenţă (6)
 6. Îndrumarea pacientului pentru stabilirea tratamentului (6)
 7. Monitorizarea pacientului în timpul tratamentului de dezintoxicare şi post-tratament (6)
 8. Soluţionarea conflictelor intra şi interpersonale în vederea integrării socio-profesionale (6)
 9. Consilierea pacientului/pacienţilor la recădere (6)

4. Obiective pe viitor privind nivelele de formare:

 1. Consilier în adicții nivel 1 / curs de specializare.
 2. Consilier în adicții nivel 2 / curs de perfecționare
 3. Curs introductiv – Screening, evaluare și intervenția de scurtă durată cu persoanele cu abuz sau dependență de substanțe sau comportamente pentru diferite categorii /colegii profesionale (profesioniștii din „linia întâi” - medici, preoți, asistenți medicali, asistenți sociali, psihologi, polițiști, consilieri probațiune etc.)
 4.  Consilieri de egali – adresat persoanelor aflate în recuperare din adicții, cu minim 1 an de abstinență și care doresc dezvoltarea nivelului de cunoștințe teoretice și abilități practice în asistarea persoanelor cu dependență.

5. Etape pregătire consilieri:

 1. Formare teoretică
 2. Practică supervizată în cadrul unui centru de recuperare din adicții
 3. Auto- cunoaștere
 4. Activitate supervizată
 5. Educație continuă