Comitetul de etică al asociației este constituit din profesioniști reprezentativi ai societății românești care aderă la valorile fundamentale ale profesiei de consilier în adicții și ale Asociației.

VALORI FUNDAMENTALE CARE AU STAT LA BAZA CONSTITUIRII ASOCIAȚIEI

1. Credem cǎ dependenţa este o boalǎ complexǎ care îl afecteazǎ atât pe individ, cât şi pe cei din jurul sau la nivel fizic, psihologic, social şi spiritual.

2. Credem cǎ boala dependenţei are o soluţie şi cǎ fiecare persoanǎ este capabilǎ de dobândirea şi menţinerea abstinenţei şi a libertǎţii faţǎ de adicţie, dacǎ reuşeşte sǎ fie onestǎ cu propria persoanǎ, dacǎ are dorinţa sincerǎ de a se schimba şi dacǎ este dispusǎ sǎ trǎiascǎ în congruenţǎ cu un sistem pozitiv de valori personale.

3. Recuperarea este recâştigarea armoniei cu propria persoanǎ, cu societatea şi cu Dumnezeu aşa cum îl înţelege fiecare si se bazeaza pe menţinerea abstinenţei faţǎ de obiectul dependenţei. Adicţia este o boalǎ primarǎ, cronicǎ şi progresivǎ, astfel cǎ recuperarea necesitǎ o abordare a bolii în sine, în relaţie cu celelalte domenii ale vieţii persoanei afectate.

4. Susţinem cǎ alcolismul şi adicţiile reprezintǎ o problemǎ naţionala şi chiar mondialǎ, astfel cǎ e necesarǎ o cooperare între programele al cǎror scop este cel de a-i ajuta pe cei care suferǎ încǎ din cauza acestor boli. De asemenea, susţinem importanţa existenţei unei relaţii de colaborare între diferite instituţii din domeniul medical, social, clerical pentru o mai bunǎ asistare a persoanelor afectate direct sau indirect de adicţii.

5. Studiile au aratat cǎ alcoolismul şi adicţiile sunt boli tratabile. Credem aşadar cǎ finanţǎrile publice sau private ar trebui direcţionate cǎtre programe de recuperare bazate pe studii de eficienţǎ. 

6. Credem cǎ atitudinea unei societǎţi faţǎ de complexa problemǎ de sǎnǎtate publicǎ, socialǎ şi moralǎ reprezentatǎ de adicţii poate fi schimbatǎ doar prin eforturi susţinute de informare şi educare a comunitǎţilor profesionale, dar şi a publicului larg.