17 November 2023

Cursul de perfecționare “Consilier în domeniul adicțiilor”, cod COR 263502, este autorizat de Autoritatea Națională de Calificări şi se va finaliza cu examen de absolvire.
Certificatul de absolvire obținut este recunoscut la nivel naţional şi este autorizat de către Ministerul Muncii și Justiției Sociale şi Ministerul Educației Naționale.

DURATĂ: 170 ORE

 • 60 ORE - Formare teoretică
 • 110 ORE:
  • Practică supervizată
  • Auto-cunoaștere
  • Activitate individuală supervizată
 • ORGANIZAT ÎN 6 MODULE DE ÎNVĂȚARE

DERULAT PE O PERIOADĂ DE 8 LUNI

AVANTAJE: învățare experiențială, SUPORT DE CURS documentat, mărturii de recuperare reale, networking

BONUSURI: supervizare continuă și după terminarea cursului, acces pe viață la o comunitate națională și internațională de consilieri în adicții, continuarea specializării prin cursuri de educație continuă

TEMATICA ABORDATĂ

1. INTRODUCERE ÎN CONSILIEREA ÎN ADICȚII - ABORDĂRI TERAPEUTICE

2. CONCEPTUL DE BOALA AL DEPENDENȚEI

3: DEPENDENȚA CA BOALĂ DE FAMILIE

4:  INIȚIEREA RECUPERĂRII - INSTRUMENTE DE BAZĂ

5: CONSILIEREA ÎN ADICȚII - DE LA TEHNICĂ LA MAGIE

6: DEZVOLTAREA UNUI PROIECT DE INFORMARE ȘI CONSILIERE

COMPETENȚELE ACHIZIȚIONATE – conform standardelor ocupaționale incluse în registrul Clasificării Ocupațiilor din România cu codul 263502

1. Prevenirea şi informarea tinerilor şi adulţilor privind problematica dependenţei

2. Consilierea persoanelor afectate direct sau indirect de dependenţă

3. Realizarea relaţiei terapeutice cu pacientul

4. Întocmirea dosarului de caz

5. Îndrumarea pacientului pentru stabilirea tratamentului

6. Monitorizarea pacientului în timpul tratamentului de dezintoxicare şi post-tratament

7. Soluţionarea conflictelor intra şi interpersonale în vederea integrării socio-profesionale

8. Consilierea pacientului la recădere.

CINE ESTE ELIGIBIL?

SE POT ÎNSCRIE PESOANE CARE DEȚIN STUDII SUPERIOARE, FINALIZATE CU DIPLOMĂ DE LICENȚĂ ÎN DOMENIUL MEDICAL, SOCIO-UMAN sau alte domenii conexe. 

CE POT SĂ FACI MAI DEPARTE CU ACEASTĂ DIPLOMĂ?

Cursul va oferi o îmbunătățire a nivelului de competențe în identificarea timpurie, screeningul elementelor de abuz sau dependență și intervenția de scurtă durată în cazul angajaților, pacienților, beneficiarilor de servicii sociale.

Consilierul în adicții poate să activeze în:

 • Centre de tip rezidențial – în care pacienții beneficiază de programe de consiliere intensivă și de rezidență în cadrul centrului;
 • Centre de consiliere ambulatorii sau centre de zi, în care pacienții participă pe timpul zilei la diferite programe de consiliere și activități de recuperare, fără rezidență;
 • Cabinete individuale – practică individuală (ex: cabinete de consiliere psihologică)
 • Cadrul locului de muncă (de ex., spitale de urgențe, cu profil de psihiatrie sau medicină de interne, adăposturi de noapte, cantine sociale, penitenciare, servicii de probațiune, campusuri, așezăminte de protecție a copiilor etc.), ca profesionist din „linia întâi” („front desk professionals”)  prin oferirea de servicii de evaluare, intervenție de scurtă durată, consiliere individuală și de grup în cadrul unor instituții private sau publice, medicale, sociale, de detenție, educaționale etc.
 • Practica curentă cu persoane cu posibile probleme de abuz / dependență sau codependență ca profesionist din „linia întâi” („front desk professionals”)

 

Mai multe detalii curs:https://mailchi.mp/53af5def70d5/3fkolumwrd 

PENTRU DETALII NE PUTEȚI SUNA LA TELEFON: 0727337942 (Claudia) sau 0770725528 (Alexandra) sau ne puteți scrie la adresa: contact@arcadecluj.ro